Cambridge Centre for Sixth-form Studies

Matura Shtetërore
2018 - 2019

Kopshti i pasur me prodhime bio!

15 VJET “THE INDEPENDENT”!

PËRSHTYPJE DHE OPINIONE

Duke patur privilegjin, që kjo shkollë kryen funksionin e saj fisnik ne hapësirat e komunës sonë, mendojmë që të jetë pikë referimi seminaresh kualifikuese, kjo gjithmonë ne marrëveshje dhe mirëkuptim edhe me stafin e saj drejtues, edhe per faktin se kjo shkollë disponon ambjente mjaft edukuese e të një baze didaktike mjaft të kompletuar e konkretizues për tema e kapituj në të gjitha lëndët. Përvojë nga një shkollë e standarteve europiane.

Gazeta Dajti

VENDNDODHJA