Aktivitete Jashtë-Shkollore

PER NJE TRUP DHE MENDJE TE SHENDETESHME

ART
DANC
FUTBOLL
BASKETBOLL
VOLLEJBOLL / TENIS
SWIMMING
EKOLOGJI
SHAH
PIANO
KENGE
PIKTURE
GAZETARI
PIKNIK
KAMPING

Çdo ditë të premte, dy orët e fundit të ditës i kushtohen klubeve jashtë-shkollore ku secili nxënës përzgjedh që në fillim të vitit akademik aktivitetin e tij jashtë shkollor (shiko listën më sipër), në varësi të prirjeve dhe talentit personal të gjithësecilit.