Njoftim Pune

Kolegji ”The Independent”& Gjimnazi”LINZ” kërkon te punësojë infermierë të liçensuar.

Të interesuarit të paraqesin brenda datës 03.08.2021, në adresën e email the.independent@hotmail.com dokumentat përkatëse:

 1. CV
 2. Licensën për ushtrimin e profesionit
 3. Librezën e punës

Për informacione më të detajuara kontaktoni në numrat 0694808377 ose 0676028095.


Kolegji ”The Independent”& Gjimnazi”LINZ” kërkon te punësojë mësues të liçensuar ne keto profile:

 1. Edukim fizik (mësuese) me eksperiencë deri ne 5 vjet.
 2. Matematikë (MATHS, TIK) mësimdhenie ne gjuhen angleze.
 3. Bio-Kimi me eksperiencë në gjimnaz (te ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze)
 4. Anglisht me eksperiencë mësimdhënieje deri në 5 vjet

Të interesuarit të paraqesin brenda datës 10.08.2021, në adresën e email the.independent@hotmail.com dokumentat përkatëse:

 1. CV
 2. Diplomën (Bachelor dhe diplomë Masteri) per mësuesi.
 3. Licensën për mësuesi
 4. Librezën e punës
 5. Kualifikime të ndryshme të kryera

Për informacione më të detajuara kontaktoni në numrat 0694808377 ose 0676028095.

Ngjitu lart

© Të drejtat e autorit janë të rezervuara nga The Independent College of Tirana

Zhvilluar nga Henry Rroga