Qëllimi i Kolegjit

Institucioni arsimor privat Kolegji The Independent, i themeluar, financuar, administruar dhe drejtuar nga nje bord themelues i arsimuar brenda dhe jashtë vendit me eksperiencë shumëvjeçare dhe te suksesshme në fushat e arsimit dhe biznesit, qysh në gjenezën e tij ka patur si objektiv krijimin e një institucioni arsimor elitar, të një niveli të lartë e konkurues brenda e jashtë vendit, duke synuar nxitjen e potencialeve akademike te çdo nxënësi nga mosha 5 – 18 vjeç.

KOLEGJI “THE INDEPENDENT” ARRIN TA PËRMBUSHË QËLLIMIN E TIJ: