Kampi Veror 2019

FILLUAN REGJISTRIMET!

Periudhat e kampit:

Java që përmban eskursion ka një kosto shtesë prej €5 për mbulimin e kostos ekstra të transportit dhe biletës së hyrjes.
13 - 14 Qershor 13.06 - 14.06.2019
Java e I-rë 17.06 - 21.06.2019
Java e II-të (eskursion) 24.06 - 28.06.2019
Java e III-të 01.07 - 05.07.2019
Java e IV-t (eskursion) 08.07 - 12.07.2019
Java e V-të 15.07 - 19.07.2019
Jave e VI-të (eskursion) 22.07 - 26.07.2019
Java e VII-të 29.07 - 02.08.2019
Jave e VIII-të (eskursion) 05.08 - 09.08.2019
Java e IX-të 12.08 - 16.08.2019

Tarifat:

13 - 14 Qershor €26
Një javë €65
Dy javë €120
Tre javë €165
Katër javë €200

Kontaktoni në numrin e celularit + 355 67 60 28 095 ose me email në the.independent@hotmail.com.