Kampi Veror 2018

FILLUAN REGJISTRIMET!

Periudhat e kampit:

Java që përmban eskursion ka një kosto shtesë prej €5 për mbulimin e kostos ekstra të transportit dhe biletës së hyrjes.
Java e I-rë 11.06 - 15.06.2018
Java e II-të (eskursion) 18.06 - 22.06.2018
Java e III-të 25.06 - 29.06.2018
Java e IV-t (eskursion) 02.07 - 06.07.2018
Java e V-të 09.07 - 13.07.2018
Jave e VI-të (eskursion) 16.07 - 20.07.2018
Java e VII-të 23.07 - 27.07.2018

Tarifat:

Një javë €75
Dy javë €130
Tre javë €180
Katër javë €230

Kontaktoni në numrin e celularit + 355 67 60 28 095 ose me email në the.independent@hotmail.com.